Ιατρική Φυσική

Μαθήματα για Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής - Υποχρεωτικά

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Διδάσκεται στο Δ΄ Εξάμηνο)

Ύλη Μαθήματος

Βιολογική Μηχανική

Εισαγωγικά στοιχεία και βιοϊατρικές εφαρμογές, Κινηματική, Στατική δυναμική, Ορμή, Ενέργεια, Ταλαντώσεις, Κύματα, Πίεση, Ακουστική, Υπέρηχοι, Βιοϋλικά, Μηχανική ιστών, Μηχανική βιολογικών ρευστών, Προσθετικά, Τεχνητά μέλη

Οπτική

Εισαγωγικά στοιχεία οπτικής, Φαινόμενα ανάκλασης – διάθλασης και ιατρικές εφαρμογές (οπτικές ίνες – ενδοσκόπια), Φυσική του οφθαλμού και της όρασης, Μικροσκοπία, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Οπτική φασματοσκοπία,Ιατρικές εφαρμογές του ορατού φωτός, υπερύθρου και υπεριώδους ακτινοβολίας και αλληλεπιδράσεις με βιολογικούς ιστούς, τα Laser στην Ιατρική: αρχές – εφαρμογές.

Βιοηλεκτρισμός

Ηλεκτρικές ιδιότητες κυττάρων, Ηλεκτρικές ιδιότητες νευρικών και μυϊκών κυττάρων, Ηλεκτρικές ιδιότητες ιστών, Βιοηλεκτρικά δυναμικά, Ιατρικά όργανα μέτρησης βιοηλεκτρικών σημάτων και διεγέρσεων, Βιομαγνητικά δυναμικά, Κλινικές εφαρμογές ηλεκτρισμού, Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα – Ηλεκτρική ασφάλεια

Θερμότητα – Ψύχος

Στοιχεία θερμοδυναμικής βιολογικών συστημάτων, Ισορροπία θερμότητας στο ανθρώπινο σώμα, Βιολογικά αποτελέσματα θερμότητας – ψύχους, Εφαρμογές στην Ιατρική, Κρυοχειρουργική – κρυοθεραπεία

Ακτινοφυσική – Ιατρική Απεικόνιση        

Δομή ατόμου, Ραδιενέργεια, Παραγωγή ακτίνων – x , Επιταχυντές, Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης, Δοσιμετρία, Ανιχνευτές, Φυσική της Ακτινολογίας, Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής, Ακτινοβιολογία, Φυσική της Ακτινοθεραπείας, Ακτινοπροστασία στην Ιατρική, Απεικόνιση με MRI και υπερήχους, Σύγκριση φυσικών παραμέτρων απεικονιστικών μεθόδων

Eργαστηριακές Ασκήσεις Ιατρικής Φυσικής

  1. Ο Ηλεκτροκαρδιογράφος και το Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  2. Καταγραφικό Αρτηριακής Πίεσης – Επεξεργασία Ιατρικών Σημάτων
  3. Παραγωγή και Ανίχνευση Ήχων και Υπερήχων
  4. Μικροσκόπιο – Ανάλυση Εικόνας
  5. Φυσικές Αρχές Απεικονιστικών Μεθόδων
  6. Ακτινοπροστασία από Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες
  7. Πίεση, Νόμος Bernoulli
  8. Φάσμα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας
  9. Ενέργεια (έργο και θερμότητα)

Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα

1o 

Τίτλος: Ιατρική φυσική
Έκδοση: 1η έκδ./2010
Συγγραφείς: Τζαφλίδου Μαργαρίτα
ISBN: 978-960-01-1341-9
Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
 
Τίτλος:Ιατρική φυσική
Έκδοση: 5η έκδ. Τόμος 1/2010
Συγγραφείς: Ψαρράκος Κυριάκος, Μολυβδά-Αθανασοπούλου Ελισσάβετ, Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου Άννα, Σιούντας Αναστάσιος
ISBN: 978-960-12-1420-7
Διαθέτης (Εκδότης): University Studio Press Α.Ε.
 
Τίτλος: Μηχανική
Χρονολογία έκδοσης: 2007
Συγγραφέας: Κ. Ρήγας
ISBN: -
Διαθέτης (Εκδότης): Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τα παραπάνω τρία (3) συγγράμματα προτείνονται σαν ένα (1) ενιαίο σύγγραμμα διότι αλληλοσυμπληρώνονται χωρίς να επικαλύπτονται μεταξύ τους και η ύλη τους καλύπτει αθροιστικά ολόκληρο το περιεχόμενο του μαθήματος, όπως αυτό καθορίζεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Επομένως η διανομή τους ως ένα (1) ενιαίο σύγγραμμα είναι αναγκαία για την κάλυψη ολόκληρου του περιεχομένου του μαθήματος.

2ο

Τίτλος: Φυσική του ανθρώπινου σώματος
Έκδοση: 1η έκδ./2002
Συγγραφείς: J. CAMERON, J. SKOFRONICK, R. GRANT 
ISBN: 960-394-102-6
Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
GreekEnglish