Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Tο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ανήκει στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Μορφολογικό Κλινικοεργαστηριακό Τομέα.

Σκοποί και Στόχοι

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει σκοπό να παρέχει:

  • Ολοκληρωμένη, θεωρητική και πειραματική, προπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα Ιατρικής Φυσικής και Ιατρικής Πληροφορικής σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  • Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε φυσικούς, αποφοίτους άλλων θετικών επιστημών, γιατρούς, καθώς και σε μηχανικούς Η/Υ και Ιατρικής Τεχνολογίας που είτε θα διεξάγουν έρευνα, είτε θα παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα Υγείας μέσω των εφαρμογών της Ιατρικής Φυσικής στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας

  • Επαγγελματική εκπαίδευση (πρακτική άσκηση) σε φυσικούς νοσοκομείου

  • Υπηρεσίες στο χώρο της Υγείας κυρίως μέσω του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) άμεσα ή σε συνεργασία με δομές του Νοσοκομείου, όπως Εργαστήρια και Κλινικές του.

 

GreekEnglish